HAN-port

Alle de nye automatiske strømmålerene har en port/utgang kalt HAN-port (Home Area Network). Når porten er åpnet kan man koble til kommunikasjonsløsninger eller smarthjem-tjenester som kan hjelpe deg å overvåke, analysere og styre eget energiforbruk.

Ved installasjon av måler vil HAN-port alltid være stengt, og den vil kun åpnes når du som kunde ber om det. Når du åpner HAN-porten overtar du ansvaret for at ingen uvedkomne får tilgang til informasjon om ditt strømforbruk via HAN-porten 

Hvilken informasjon strømmer ut av HAN-porten?

Det strømmes mye informasjon fra HAN-porten hvis du som nettkunde åpner for informasjonsutsending, men hvor mye informasjon som vises er avhengig av tilkoblingsutstyret du anskaffer. Tilkoblingsutstyr kan f.eks. være en smarthjemløsning som viser energiforbruk via en app. Som et minimum vil de fleste leverandører av tilkoblingsutstyr presentere ditt energiforbruk (kWh) med en times oppløsning, samt ditt effektuttak (W).

Det er viktig å merke seg at den informasjonen som strømmer ut av HAN-porten gjelder totalforbruket for anlegget måleren er tilknyttet, ikke detaljer om hva strømmen er benyttet til.

Hvor finner jeg HAN-porten?

Du har en måler fra Aidon. Den røde pilen på figuren nedenfor viser den vanligste plasseringen, men porten kan også være plassert et annet sted

 

 

Hvordan kan jeg være trygg på at informasjonen som strømmer ut av HAN-porten ikke blir misbrukt?

Informasjon om strømforbruk er definert som personopplysninger etter personopplysningsloven. Derfor holdes HAN-porten stengt av nettselskapet inntil du som kunde bekrefter at den er tilstrekkelig sikret i forhold til din opplevde risiko for at uvedkommende kan koble seg fysisk til din strømmålers HAN-port for informasjonsuthenting.

Informasjon som strømmer fra utstyret til din valgte leverandør av tilkoblingsutstyr og videre til ditt hjemmenettverk, bør også være sikret med fysisk nettverkskabling eller gjennom passordbeskyttet trådløst nettverk. Sjekk gjerne med din leverandør av tilknytningsutstyr om informasjonssikkerheten i løsningen deres. Tilsynsmyndighet for strømmålere, NVE, vurderer for tiden om det er nødvendig å kryptere datastrømmen ut av HAN-porten, men inntil videre sendes datastrømmen ut av HAN-porten ukryptert.

Hvem tilbyr systemer som benytter informasjonsstrømmen ut av HAN-porten?

Det finnes en rekke tilbydere av løsninger som presenterer informasjon hentet via HAN-porten, gjennom ulike apper som er tilgjengelig via telefon, nettbrett og/eller PC/Mac. Flere vil komme til etterhvert som markedet for slike tjenester utvikler seg, og du finner en liste over leverandører på Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) sin nettside.

 

Åpning av HAN-porten - Samtykkeerklæring

Dersom du ønsker å få åpnet HAN-porten, må du sende en epost til post@rakkestadenergi.no

  1.     Merk emne-feltet med «Samtykkeerklæring – Åpning av informasjonsstrøm ut av HAN-porten»
  2.     Klipp følgende tekst inn i tekstfeltet, og bytt ut det som står i parentes med relevant informasjon:

Jeg, < navn>, erklærer med denne eposten at jeg er kjent med det sikkerhetsmessige aspektet ved at informasjonsstrømmen ut av HAN-porten sendes ukryptert (ref. informasjonsskriv fra nettselskapet om åpning av informasjonsstrømmen ut av HAN-porten), og bekrefter at HAN-porten er tilstrekkelig fysisk sikret til at nettselskapet kan åpne for informasjonsstrømmen. Jeg er også inneforstått med at nettselskapet ikke tar ansvar for 3. partsutstyr som kobles på HAN porten.

Åpningen gjelder for måler med måler-id <måler-ID>, på adresse <adresse hvor måleren står>

 

Stenge HAN-porten etter at den er åpnet

For å stenge av informasjonsstrømmen tar du kontakt med oss via epost eller telefon, på samme måte som da du ba om åpning. Husk å oppgi målernummeret på den måleren du ønsker at vi skal stenge informasjonsstrømmen fra. Du vil få en bekreftelse per epost når HAN-porten er avstengt.

Dersom du sier opp nettavtalen/flytter, vil informasjonsstrømmen fra HAN-porten bli avstengt uten at du trenger å ta kontakt for dette.

 

 

 

Nek

NVE