Tariff for ikke automatisk avlesning innføres 1. april 2021

Hos noen av våre kunder er målerbytte til AMS ikke gjennomført.
Enkelte andre har fått installert til AMS, men uten aktiv radiokommunikasjonsenhet.
Felles for disse er at målerne må leses av manuelt.

Myndigheten har nå i forskrifts form vedtatt gebyr (tariff for ikke automatisk avlesning):

Fra den 01.02.2021 er dette regulert av Reguleringsmyndigheten for energi (RME)
i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-9:

«Nettselskapet kan fastsette tariff til dekning av merkostnader ved å håndtere og kontrollere måleverdiene for kunder som ikke har fjernavlest måler. Dette gjelder kun der manglende fjernavlesing skyldes forhold på kundens side. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier settes til 1500 kroner eksklusiv merverdiavgift per år. Forskriften gjelder fra 1. februar 2021.»

For våre berørte kunder betyr dette at fra 01.04.2021 settes gebyr for ikke automatisk avlesning til kr. 1500 ekskl. mva (kr. 1875 inkl. mva) per år.