Elsikkerhetsportalen

Det Lokale Eltilsyn (DLE) er pålagt å utføre løpende elsikkerhetsinformasjon med å bevisstgjøre alle brukere om farer ved bruk av elektrisitet.
DLE ved Rakkestad Energi har inngått samarbeid med Elsikkerhetsportalen for å ivareta krav til elsikkerhetsinformasjon gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Elsikkerhetsportalen er en internettside hvor du finner all informasjon på ett sted om elsikkerhet med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.
Informasjon om elsikkerhet finner du ved å følge denne linken: https://www.elsikkerhetsportalen.no/nettalliansen/