Komfyrvakt

Komfyren er hjemmets desidert største brannkilde. Med denne kampanjen ønsker vi å fokusere på branner som starter på komfyren, at flere skal se at dette også gjelder dem, og at flere skaffer seg komfyrvakt. Det viktigste enkelttiltaket for å redusere antall branner og omkomne er å få flere til å installere komfyrvakt.

 

 

Hvem står bak kampanjen
Komfyrvaktkampanjen er en del av satsningen «Alt vi kan mot brann», som er en felles, nasjonal satsing på brannforebyggende arbeid. Bak «Alt vi kan mot brann» står Nasjonal koordineringsgruppe for brannkommunikasjon som består av DSB, Norsk brannvernforening, Finans Norge, Norsk Brannbefals Landsforbund, Feiermesterens landsforening, Branninformasjonsforum, DLE, Sakkyndige selskap og NELFO. 

 

 

 

Interessert i og lese mer?

Fakta om komfyrvakt

Sikker hverdag