Bestilling og oppsigelse av nettleie

Alle kunder er ansvarlig for sitt abonnement til det blir sagt opp. 

Ved endringer i ansvarlig for nettleie kreves en skriftlig og signert melding om dette for å unngå misforståelser og feil.
Videre må vi ha opplysning om hvem som overtar anlegget etter deg. Fyll ut et ferdigtrykket skjema, og vær nøyaktig med navn- og adresser. Skjemaet må underskrives Eller send oss en mail til post@rakkestadenergi.no

Kunden som abonnementet er registrert på må påse at informasjon blir sendt til Rakkestad Energi.

Skjema hentes her.