Fakta om din strøm

Strømmen i våre hjem er sammensatt av 5 kostnadselementer:

Strøm
Strømmen kan kjøpes fritt fra kraftmarkedet hvor kunden selv kan velge leverandør. I sitt påslag må kraftleverandøren dekke inn lovpålagt kostnad for el-sertifikater.  

Nettleie
Nettleien er den prisen Rakkestad Energi som netteier tar for å transportere kraften frem til deg som forbruker.
Nettleien er regulert av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)

Forbrukeravgift/Elavgift
Forbrukeravgiften er en statlig avgift som fastsettes årlig i statsbudsjettet for året. Det er stor på forskjell på avgift til privat og næring som driver produksjonsvirksomhet.
Næringskunder med næringskode mellom 10 og 33 kan ha krav på redusert sats eller fritak for avgiften. 
 
Enova avgift
Avgiften er for tiden 1 øre/kWh eks mva. for husholdnings- og fritidskunder. Næringsdrivende må betale et fastbeløp på kr. 800,- pr. abonnement pr år eks mva.

Merverdiavgift
Kommer i tillegg.

Spesielle bestemmelser:

  • Kunder som ikke har betalt ved forfall, ilegges renter og gebyr etter gjeldene satser
  • Ved stenging påløper et gebyr på kr. 1.600,- + mva
  • Kunder som av ulike årsaker ikke har AMS-måler, og har måler med manuell avlesning, vil fra og med 01.april 2021 påegges et gebyr a kr 1500,- (eks mva) (kr. 1875 inkl. mva) per år. Les mer her