Stenging/åpning av anlegg

Dersom regningen ikke blir betalt, eller det ikke er inngått avtale med nettselskapet, kan anlegget bli frakoblet.
Utgiftene ved frakobling evt. tilkobling belastes kunde.
Nettselskapet har intet ansvar for skader som måtte oppstå som følge av frakobling.