Flytting av abonnement

Inn - og utmeldingsskjema


Det skal foreligge en skriftlig bestilling på oppsigelse og bestilling av nettleie. L
ast ned papirskjema og send inn med signatur fra begge parter.
 
Ved bestilling/overtakelse er det en fordel at tidligere og ny eier leser av måleren sammen og undertegnes av begge parter. Hvis det er uklart hvem som skal overta abonnementet skal kunden gi Rakkestad Energi adgang til måleren slik at vi får en avlesning og at anlegget eventuelt blir stengt.

Kunden er selv ansvarlig for nettleie og forbruk av elektrisk strøm frem til vi har mottatt oppsigelse.