Du må skaffe deg kraftleverandør snarest

Kraftleveransen består av to deler, en monopolregulert del (nettselskaper) og en konkurranseutsatt del (kraftleverandører). Dette innebærer at kunder må inngå avtale både med det lokale nettselskapet og med en kraftleverandør.

Inntil du har valgt deg kraftleverandør er nettselskapet pliktig til å levere deg kraft på dyrere vilkår enn normalt. Denne leveransen kalles leveringsplikt og er kun ment som en midlertidig ordning.

Prisingen av leveringspliktig kraftleveranse er regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) de første 6 ukene og skal ikke overstige områdeprisen på Nord Pool Spot pluss 5,00 øre/kWh eks. mva. Etter de første seks uker har nettselskapet satt prisen på leveringspliktig kraftleveranser til kr 37,50 pr måned i fastbeløp og 10,00 øre/kWh i påslag på innkjøpspris.

Slik velger du kraftleverandør:

Vedlagt ligger en liste over kraftleverandører som tilbyr kraft i vårt nettområde som du kan benytte når du skal velge kraftleverandør. 

Ta kontakt med kraftleverandør og ha motatt informasjon tilgjengelig når du bestiller kraft.
Følgende opplysninger må oppgis ved bestilling av kraft: Målepunkt-ID, Fødselsdato og Navn eller Firmanavn

For mer informasjon om hvordan kraftmarkedet fungerer henviser vi til NVEs forbrukersider: www.nve.no/forbrukersider 

Liste over kraftleverandører i vårt nettområde