Personvern - Rakkestad Energi

 

 1. Behandlingsansvarlig

Rakkestad Energi AS, med registrert forretningsadresse Grenseveien 2, 1890 Rakkestad, er behandlingsansvarligforpersonopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Rakkestad Energi AS

 

 1. Behandlingsgrunnlaget

Når du registrerer deg hos oss vil Rakkestad Energi AS kunne behandle dine personopplysninger. Dette er nødvendig for å kunne levere den avtalte tjenesten, se personopplysningsloven §8a). Vi behandler også opplysninger om deg med grunnlag i det samtykket du gir når du registrerer deg som kunde.

 

 1. Personopplysningene vi behandler

Rakkestad Energi AS behandler følgende typer opplysninger om våre kunder:

 1. Navn
 2. Kontaktinformasjon(adresse,telefonnummer,e-postadresse)
 3. Fødselsnummer (lovpålagt ifm Elhub)
 4. Opplysninger om strømforbruk

 

 1. Formålet med behandlingen

Vi behandler personopplysninger for å kunne gi de tjenestene du har registrert deg for samt administrere kundeforholdet og gjennomføre leveransen.

 

 1. Innsyn, retting og sletting

Rakkestad Energi oppbevarer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å levere tjenesten. Du har dessuten innsynsrett etter personopplysningsloven og kan kreve retting, endring og sletting. Dette betyr blant annet at du når som helst vil kunne be oss om å slette opplysninger knyttet til deg som bruker, med mindre opplysningene er nødvendige for å levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til (som for eksempel et strømabonnement) eller et lovpålagt krav om å oppbevare opplysningene en viss tid.

 

 1. Deling av informasjon

Rakkestad Energi vil ikke utlevere personopplysninger.

Øvrige underleverandører vil kunne gis tilgang til personopplysninger der dette er nødvendig for tjenestens funksjonalitet. Ved deling av informasjon vil dette skje i henhold til skriftlig databehandleravtale hvor mottakeren av informasjonen forplikter seg til kun å behandle opplysninger i samsvar med formålet med tjenesten og lovgivningen.

 

 1. Kontakt oss

Send oss gjerne en e-post hvis du har spørsmål til hvordan vi behandler personopplysninger eller ønsker å be om innsyn,rettingmv.

post@rakkestadenergi.no