Hvordan foreta leverandørbytte

Det er kostnadsfritt å bytte kraftleverandør. Nettselskapets bidrag er å legge til rette for at kunder skal foreta leverandørbytte.

Ta kontakt med kraftleverandør snarest og husk å ha følgende opplysning tilgjengelig når du skal bestille kraftleveringsavtale:

  • Målepunkt-ID finnes på faktura
  • Fødselsdato og Navn eller Firmanavn og Organiasjonsnummer.

For mer informasjon om hvordan markedet fungerer henviser vi til NVEs forbrukersider:
www.nve.no/forbrukersider