"Rakkestad Energi har vært en viktig støttespiller for Rakkestad Skolekorps i en årrekke. Vi setter stor pris støtten vi mottar, den bidrar til at vi kan opprettholde et godt og viktig tilbud til barn og unge i kommunen." - Bjørg Dalane, leder Rakkestad Skolekorps
"Rakkestad Energi har vært en viktig støttespiller for Rakkestad Skolekorps i en årrekke. Vi setter stor pris støtten vi mottar, den bidrar til at vi kan opprettholde et godt og viktig tilbud til barn og unge i kommunen." - Bjørg Dalane, leder Rakkestad Skolekorps

Rakkestad Energi - en solid bidragsyter til Rakkestad-samfunnet

Rakkestad Energi er - og skal være - en langsiktig og solid lokal aktør i Rakkestad. Det aller viktigste for oss er å opprettholde solid kvalitet på strømnettet i kommunen, slik at alle våre kunder - boliger, landbruk, næringsliv og offentlig virksomhet - får trygge og stabile leveranser av strøm.

I tillegg til å levere strøm ønsker vi også å være en solid lokal verdiskaper på mange andre områder. Vi har formulert konkrete retningslinjer for dette:

Rakkestad Energi skal bidra til å opprettholde og videreutvikle et bærekraftig lokalsamfunn ved å:

  • Anvende lokale ressurser til lokalsamfunnets beste
  • Sikre lokal verdiskaping 
  • Lokale kompetansearbeidsplasser og lærlingplasser
  • Beholde ressurspersoner i lokalsamfunnet
  • Sikre næringsutvikling og kortreist service
  • Kjøpe varer og tjenester lokalt
  • Aksjeutbytte og skatter lokalt, fra selskap og ansatte
  • Støtte lokale lag, foreninger og arrangementer økonomisk

Oversiktene under viser våre bidrag helt konkret for de siste 5 år:

Lokale arbeidsplasser og lærlingplasser:

År Antall ansatte totalt Antall lærlinger
2013 33 1
 2014             34           4
2015 34           4
2016 32 2
2017 32 2

 

Gaver til lokale lag, foreninger og arrangementer:

År Sum gaver og støtte
2013 240 000
   2014                  212 000
   2015                  136 000
2016 200 000
2017 150 000