"Rakkestad Energi har vært en viktig støttespiller for Rakkestad Skolekorps i en årrekke. Vi setter stor pris støtten vi mottar, den bidrar til at vi kan opprettholde et godt og viktig tilbud til barn og unge i kommunen." - Bjørg Dalane, leder Rakkestad Skolekorps
"Rakkestad Energi har vært en viktig støttespiller for Rakkestad Skolekorps i en årrekke. Vi setter stor pris støtten vi mottar, den bidrar til at vi kan opprettholde et godt og viktig tilbud til barn og unge i kommunen." - Bjørg Dalane, leder Rakkestad Skolekorps

Rakkestad Energi - en solid bidragsyter til Rakkestad-samfunnet

Rakkestad Energi er - og skal være - en langsiktig og solid lokal aktør i Rakkestad. Det aller viktigste for oss er å opprettholde solid kvalitet på strømnettet i kommunen, slik at alle våre kunder - boliger, landbruk, næringsliv og offentlig virksomhet - får trygge og stabile leveranser av strøm.

I tillegg til å levere strøm ønsker vi også å være en solid lokal verdiskaper på mange andre områder. Vi har formulert konkrete retningslinjer for dette:

Rakkestad Energi skal bidra til å opprettholde og videreutvikle et bærekraftig lokalsamfunn ved å:

  • Anvende lokale ressurser til lokalsamfunnets beste
  • Sikre lokal verdiskaping 
  • Lokale kompetansearbeidsplasser og lærlingplasser
  • Beholde ressurspersoner i lokalsamfunnet
  • Sikre næringsutvikling og kortreist service
  • Kjøpe varer og tjenester lokalt
  • Aksjeutbytte og skatter lokalt, fra selskap og ansatte
  • Støtte lokale lag, foreninger og arrangementer økonomisk

Oversiktene under viser våre bidrag helt konkret for de siste 5 år:

Lokale arbeidsplasser og lærlingplasser:

År Antall ansatte totalt Antall lærlinger
2011 39 3
 2012             35            3
2013 33            1
2014  34 4
2015 34 4Aksjeutbytter og skatt:

År Aksjeutbytte Utlignet skatt
2011 4 500 000 1 983 000
 2012     4 500 000      1 574 000
2013  4 500 000 2 971 000
2014 1 920 000 1 195 000
 2015 3 214 000 2 363 000


 

Gaver til lokale lag, foreninger og arrangementer:

År Sum gaver og støtte
2011 300 000
   2012                  230 000
   2013                  240 000
 2014 212 000
 2015 136 000