Melding om installasjonsarbeid opprettes, behandles og sendes elektronisk via Elsmart.no.
  • Installatør oppretter og sender forhåndsmelding om installasjonsarbeid.
  • Rakkestad Energi (RE) mottar og behandler forhåndsmeldingen. Hver enkelt melding blir påført detaljer fra oss som nettselskap, og blir sendt tilbake til installatør som godkjent eller avvist.
  • Avviste meldinger begrunnes av netselskapet.
  • Godkjent forhåndsmelding tillater installatør å utføre respektive jobb som beskrevet i meldingen.
  • Installatør gjør eventuelle avtaler med RE, etter nettselskapets beskrivelse i den godkjente forhåndsmelding, og sender ferdigmelding til RE. Ferdigmeldingen må inneholde ytterligere detaljer som datoer, kontaktpersoner og eventuelle forbehold.
  • RE mottar og behandler ferdigmeldingen og sørger for å levere/bestille stikklednings-/måler-arbeide.
  • Installatør og nettselskapet utfører arbeide etter avtale.

Elsmart registrering for installatør.
  • Det er viktig at du registrerer ditt firma som bruker elektronisk meldingshåndtering i Elsmart.no.
  • For å kunne ta i bruk Elsmart må det benyttes fremgangsmåte forklart på Elsmarts hjemmesider. Dette innebærer ingen kostnader for installatøren.